جستجوی جدید صفحه نخست
نام مقاله: دست های فرشتگان (کودک و دعا)
نویسنده مقاله: ابراهیم اخوی
نام نشریه: خانه خوبان
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
شمارگان: 26
تاریخ انتشار: 1389/9
شماره صفحه: 36
نوع: مقاله
کلیدواژه ها: کودک - دعا - خدا
موضوعات: علوم تربیتی و روانشناسی
فایل این مقاله موجود نیست

كليه حقوق متعلق به موسسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس (سلام الله عليها) است.
آدرس: ايران - مشهد مقدس - تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی