موضوعات پژوهشی زن و خانواده

موضوعات پژوهشی زن و خانواده

محور اول: ­زن خانواده در عرصه فرهنگ

۱- آینده‌نگری تحولات خانواده در ایران
۲- بررسی تاثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان و رضایتمندی از زندگی آن‌ها
۳- بررسی کارکردهای ازدواج از منظر سه نسل و عوامل مؤثر بر آن.
۴- بررسی مبانی و اصول شاخصه‌ها و مؤلفه‌های عدالت جنسیتی در روابط اعضای خانواده
۵- سنجش ارتباط سبک زندگی و سلامت خانواده‌های ایرانی عوامل مؤثر بر پذیرش و تکریم سالمندان در خانواده
۶- اخلاق والد گری فرزند پروری در خانواده ایرانی اسلامی
۷- ارزیابی بعضی سیاست‌گذاری ترویج خانواده‌های هسته‌ای در قوانین ایران
۸- جهاد زن و تدبیر منزل
9- بررسی ایستارها و نگرش‌های زنان جوان پیرامون فرزند آوری
10- بررسی علل تجرد های ناخواسته و خواسته در بین دختران جوان
11- تبیین نقش پویایی و ارزشمندی زن به‌عنوان همسر و مادر
12- راهکارهای تقویت نظام خویشاوندی در ایران
13- شیوه‌ها و مصادیق محبت و وفاداری همسران
14 عوامل مؤثر بر هراس ازدواج در بین جوانان
15- عدالت در نظام فرهنگی‌اجتماعی خانواده

محور دوم: زن و خانواده در عرصه حقوق و فقه

۱- بررسی علل طلاق‌های توافقی در دادگاه‌های خانواده
۲- بررسی حدود آزادی زن نسبت‌به بدن خود
۳- بررسی افزایش پدیده دروغ در ازدواج
۴- بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت در اسلام
۵- تأثیر مقتضیات زمان و مکان در کفویت و انتخاب همسر
۶- حقوق و اخلاق خویشاوندی
۷-عدالت ترمیمی در جرائم علیه خانواده و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
۸- عدالت در نظام فقهی حقوقی خانواده
۹- کاربرد عرف در احکام خانواده نقش سیره عقلا در احکام مربوط به زن و خانواده
۱۰- نقش قاعده غرور در ازدواج
­۱۱- نقش قاعده لاضرر در تزاحم حقوق اجتماعی زوجین
۱۲- بررسی حدود آزادی زن در خانواده.
۱۳- بررسی علل تعارض حقوق فردی و خانوادگی زنان

محور سوم: زن ، خانواده در رسانه

۱- بررسی تاثیر رسانه در سلامت اجتماعی زنان.و خانواده
۲- بررسی نسبی‌گرایی اخلاقی در سریال‌های رسانه ملی در عرصه خاواده.
۳- بررسی پیامدهای هرزه‌نگاری اینترنتی بر زنان و خانواده و راه‌های مقابله با آن.
۴- بررسی تصویر زنان در رسانه‌های برخط و آنلاین در ایران.
۵- حجاب در چشم‌انداز گرایش‌های دینی معاصر در فضای مجازی

كليه حقوق متعلق به موسسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس (سلام الله عليها) است.
آدرس: ايران - مشهد مقدس - تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی