موضوع مقاله : دست های فرشتگان (کودک و دعا)
عنوان موضوع
علوم تربیتی و روانشناسی
كليه حقوق متعلق به موسسه علمی-تحقیقی مکتب نرجس (سلام الله عليها) است.
آدرس: ايران - مشهد مقدس - تقاطع دانش غربی و آخوند خراسانی